Mesafeli Satış Sözleşmesi

SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

1.1 ALICI

Adı/Soyadı/Ünvanı: {ad_soyad}

Adresi: {adres}

Telefon: {telefon}

E-Posta adresi: {eposta}

 

1.2 SATICI 

Ünvanı: Arsacıyız İnternet Hizmetleri San. Ve Tic. A.Ş.

Adresi: İsmet Kaptan Mah. Hürriyet Bulvarı No:10/81  Konak / İZMİR

Telefon:  0(850) 532 77 15

E-Posta adresi: info@arsaciyiz.com 


SÖZLEŞMENİN KONUSU 

İşbu Sözleşme, ALICI’nın SATICI’ya ait arsaciyiz.com ve alt alan adresli web sitelerinde (bundan böyle Web Sitesi olarak anılacaktır) bulunan üyeliğine ait ve ALICI tarafından kabul edilen Üyelik Sözleşmesine ek olarak oluşturulmuştur. Üyelik Sözleşmesi hükümleri işbu sözleşme açısından da geçerli olup, her iki sözleşme birlikte uygulanır. Hükümler arasında çelişki olduğu takdirde, işbu sözleşme hükümlerine itibar edilir.

İşbu Sözleşmenin konusu, aşağıda belirtilen ürünün/ürünlerin satın alınması/satışı ve kullandırılması ile ilgili tüm yasal düzenlemeler ve uygulamalar gereğince tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER

3.1 Satıcının ALICI’ya, ALICI’nın isteği sonucu arz ettiği, sözleşmeye konu olan paketlerin adı, türü, süresi, satış bedeli, kapsamı ve varsa sözleşme kapsamında geçerli sayılan kampanyalar aşağıdaki gibidir.

{paket_bilgileri_liste_baslangic}

Paket Adı  :  {paket_adi}

{paket_ile_saglanan_hak}X adet
Paket Geçerlilik Süresi  :  X gün
Paket Liste Fiyatı  :  X TL
Paket Satış Fiyatı  :  X TL
İndirim Oranı : % X

{paket_bilgileri_liste_bitis}

 

Not: X ile bilertilen sayısal bir rakam veya sayıdır X degeri herbir değerde aynı rakamı ifade etmeyecektir.


3.2 Kullanım Koşulları

3.2.1 ALICI’nın işbu Sözleşme kapsamında yararlanacağı hizmet, tercih edip satın aldığı paketinin kapsam ve koşullarıyla sınırlıdır.

3.2.2 Satın alınan pakete dahil ürün ve hizmetler, ALICI’nın SATICI’ya ait Web Sitesi’nden ödeme işleminin gerçekleşmesinden itibaren 12 ay boyunca geçerlidir. ALICI, işbu sözleşmeye konu olan paketindeki haklarını geçerlilik süresi içinde kullanmadığı takdirde, süre sonunda bu haklarını bir bildirime gerek kalmaksızın kaybeder. ALICI’nın, paket geçerlilik süresi içinde Web Sitesi’ndeki kurumsal müşteri olma durumunun sonlanması halinde, satın alınan paket de geçerliliğini yitirir. Paketteki kullanılmamış haklar için ALICI, SATICI’dan bir talepte bulunamaz.

3.2.3 Satın alınan pakete dahil öncelikli gayrimenkul ilanı listeleme (vitrin) ürünleri, “adet” ile ifade edilen her birim için 1 gayrimenkul ilanın 1 hafta (7 gün)  süresince öncelikli gösterimini sağlar. Ürünlerin kullanıldığı ilanı öncelikli listeleme yöntemi, SATICI tarafından Web Sitesinde yayınlandığı gibidir. Kullanılan vitrin paketinin iptal edilmesi ya da süresinin kalan kısmının ALICI’ya iadesi söz konusu değildir. Kullanılan vitrin paketi hakkı kullanım anından itibaren ALICI hesabından düşülecektir. Arsacıyız her zaman ürün özelliklerinde değişiklik yapabilir. Arsacıyız’ın internet, e-posta veya Web Sitesi yoluyla ürün özelliklerini yayınlaması, ALICI’ya yapılmış tebligat yerine geçecektir.

3.2.4 İlan yayıncısı Arsacıyız’da ilanlarını vitrine alarak “İlan Yayınlama Kuralları”nı ve “Vitrin Kuralları” nı kabul etmiş sayılır. Bu sebeple ilan yayınlayan her kişi ve kurum kurallara riayet etme mecburiyetindedir.

3.2.5 İlan içerisinde yer alan fotoğrafların emlak ile ilişkili olması, ilanı yayınlayan kurumun ya da kişinin logo, tanıtım görseli vb.. kullanmaması gerekmektedir. Sistemde bulunan diğer ilanlardan ayrışmak maksadıyla ve haksız rekabet yaratmak amacıyla ilan resimlerinin üzerine herhangi bir yazı, ikon, şerit, çerçeve yerleştirilmesi fotoğrafın yayından kaldırılmasına sebep olabilir.

3.2.6 Vitrin kurallarına riayet etmeyen kullanıcıların ilanlarındaki bilgilerinin bir kısmı ya da tamamının yayından kaldırılması hakkını Arsacıyız saklı tutar.

3.3 Ödeme Şekli ve Ödeme Planı

3.3.1 ALICI’nın tercih ettiği öncelikli gayrimenkul ilanı listeleme paketi (vitrin) için belirlenen ve işbu sözleşme ile ALICI’ya bildirilen ücret, ALICI’nın tercihine göre, kredi kartı (peşin veya taksitli), havale/eft yöntemi yöntemlerinden biri ile ödenir.

3.3.2 Ödemenin taksitlendirilmesi halinde, iki ödeme günü arasındaki süre 30 gün olarak belirlenmiştir.

3.3.3 ALICI, satın aldığı öncelikli gayrimenkul ilanı listeleme paketinde (vitrin) belirtilen ücret veya ücretleri, işbu sözleşmede belirtilen şekilde ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Satın alınan paketin kullanım süresi 12 aydır. Süre sonunda, ALICI’nın pakete dahil ürün ve hizmetlerden yararlanma hakkı da otomatik olarak ve bir bildirime gerek kalmaksızın sona erer. Arsacıyız her zaman tarifelerde değişiklik yapabilir. Arsacıyız’in internet, e-posta veya web sitesi yoluyla tarife yayınlaması, ALICI’ya yapılmış tebligat yerine geçecektir. ALICI, Arsacıyız tarafından bu tarifelerde değişiklik yapılması halinde yeni tarifelere uymayı kabul ve taahhüt etmiştir. Ancak, tarife değişiklikleri kararlaştırılmış ve satın alınmış abonelik ücretlerine yansıtılmaz.

3.3.4 Arsacıyız, ALICI’nın bir işlem yaptığı sırada işbu Sözleşme’ye veya iyi niyet kurallarına aykırı davrandığı, üçüncü kişilerin haklarını veya yasaları ihlal ettiği veya sistemin iyi bir şekilde işlemesini engelleyecek şekilde davrandığı kanısına varırsa veya ALICI’nın işlemleri veya ilanları ile ilgili şikayetler alırsa, hiçbir ön bildirime ihtiyaç duymaksızın, ALICI’nın yapmakta olduğu işleme müdahale edebilir, işlemi durdurabilir, ilanların yayınını engelleyebilir, ALICI’yı sistemden çıkarabilir, ALICI’nın sisteme girmesini engelleyebilir, diğer üyelere veya üçüncü kişilere, ALICI’yla ilgili uyarılarda bulunabilir ve gerekli göreceği diğer tüm tedbirleri alabilir.

3.3.5 ALICI tarafından ödenmesi gereken ücretin ödenmemesi halinde Arsacıyız hizmet vermeme hakkına sahiptir. Ancak herhangi bir sebeple hizmetin verilmeye başlanmış olması halinde, Arsacıyız tarafından hizmet tek taraflı olarak durdurularak Sözleşme derhal ve tek taraflı olarak feshedilebilir ve üyelik ücreti üzerinden üyelik tarihinden başlayarak aylık %3 temerrüt faizi tahakkuk ettirilir.

3.3.6 ALICI, Web Sitesi’ne vereceği ilanların, aksi duyurulmadığı sürece sadece Web Sitesi’nde yayınlanacağını, yapılan anlaşmanın ve ödenen ücretin Arsacıyız’a bağlı herhangi başka bir mecrada ilan kullanımını kapsamadığını peşinen kabul etmiştir. ALICI ayrıca, Arsacıyız’ın diğer yazılı ya da görsel mecralarla birlikte yapacağı olası kampanyalara katılması ya da oluşturacağı olası ürün paketini satın alması durumunda, bu ürünlerin diğer mecraların yayın koşullarına bağlı kalınarak kullanılabileceğini peşinen kabul etmiştir.

GENEL KOŞULLAR

4.1 ALICI, Web Sitesi’nde ürünün/lerin temel özellikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimata ilişkin ve diğer ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve bu konularda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2 ALICI ön bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, Sözleşme’nin akdinden önce, satın alınmak istenen ürüne / ürünlere ait temel özellikler, ürünün/lerin vergiler dahil Türk Lirası fiyatı, ödeme ve kullanım bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

4.3 ALICI işbu Sözleşme’yi, Sözleşme’ye konu olan kurumsal üyelik paketi süresi boyunca Web Sitesi üzerinden kendisine sağlanan kullanıcı paneli üzerinden görüntüleyebilir.

Sözleşme Tarihi: {tarih}