Teslimat & İade Koşulları

Teslimat & İade Koşulları


1.2. İşbu Sözleşme süresiz olarak düzenlenmiştir. Taraflardan her biri 7 (yedi) gün önceden yapacağı bir ihbarla istediği zaman sözleşmeyi fesih hakkına sahiptir. Ancak, fesih tarihine kadar satın alınmış olan abonelik paketleri geçerliliklerini kendi süreleri içinde korurlar ve bu abonelik paketlerinden doğan ARSACIYIZ alacakları tam olarak ödenir. Peşin ödenmiş üyelik aidatlarından hiçbir şekilde iade yapılmaz.

1.3. "ARSACIYIZ", “Portal”da yayınlanan ilanların hukuka ve ahlaka aykırı olması, başkalarının şahsi ve ticari haklarına tecavüz edici nitelik taşıması veya bu yönde yapılan ihtarlara muhatap olması veya işbu sözleşme ve “Portal”da yer alan kural ve koşullara doğrudan veya dolaylı olarak aykırı olması gibi sebeplerle "Üye"ye herhangi bir ihtarda bulunmadan ilgili ilanının yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir. "ARSACIYIZ" bahsi geçen duruma ilişkin "Üye"ye herhangi bir geri ödemede bulunmayacağını, aynı şekilde "Üye" de ödemiş olduğu bedelin iadesini "ARSACIYIZ"dan talep ve dava etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.4. "Üye", farklı bir kullanıcı adı kullanmak suretiyle birden fazla "ARSACIYIZ Üyelik Hesabı" açmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kuralın ihlali veya herhangi bir sebeple "Üye"likten çıkarılan, "Üye"liği durdurulan veya askıya alınan birisinin tekrar Portal"a girmek için farklı bir kullanıcı adı ile bir veya daha fazla "ARSACIYIZ Üyelik Hesabı" açtığının, ARSACIYIZ tarafından tespit edilmesi halinde; "ARSACIYIZ" ın, bu kişinin tüm "ARSACIYIZ Üyelik Hesapları"nı, herhangi bir ihtara gerek olmaksızın iptal etme ve işbu sözleşmeyi herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak feshetme yetkisi olacaktır.

1.5. Vitrin içerik ve ücretleri ARSACIYIZ tarafından belirlenir. ARSACIYIZ söz konusu içerik ve ücretleri “Portal”da Üyelere duyurulmak kaydıyla istediği zaman değiştirme hak ve yetkisine sahiptir. Vitrini yayında olan ilanın üye tarafından yayından kaldırılması yada bağlı bulunduğu ilanın sitekurallarına aykırı olduğu durumlarda ARSACIYIZ ilanı ve vitrini yayından kaldırır ve ilan sahibine (üye"ye) ödeme iadesi yapmaz.