Prefabrik Ev Nedir? İnşa Etmenin Şartları Nelerdir?

Prefabrik Ev Nedir? İnşa Etmenin Şartları Nelerdir?

  06-09-2021

Prefabrik ev, belirli bir plan dahilinde hazırlanan parçaların belirlenen arazi üzerinde bir araya getirilmesiyle montajlanan bir yapıdır. Çevre ve arazi koşullarına göre üretilebilen ve isteğe bağlı olarak metrekare oranları değiştirilebilen; istenilen her türlü yerleşim alanına ve araziye uyarlanabilen evlerdir. Genellikle, duvar, kapı ve benzeri parçalarının fabrikasyon şekilde üretilip daha sonrasında evin konumlandırılacağı beton platform üzerine oturtulmasıyla oluşturulurlar.

Prefabrik evlerde ses ve ısı izolasyonunun sağlamlığı, evlerin yangın ve deprem gibi doğal afetlere ve olası risklere karşı dayanıklılığı uluslararası standartlara göre sağlanmaktadır. Prefabrik evler olası afet durumlarında modüler yapısı sayesinde güvenliğin en yüksek düzeyde olduğu bir zemine yapılır. Bu evlerin yapımında kullanıcıların istekleri doğrultusunda farklı malzeme çeşitleri kullanıldığı gibi prefabrik evler bağ evi, yayla evi, yazlık-kışlık ev, motel gibi farklı kullanım amaçlarıyla üretilebilmektedir. Prefabrik evler çevreye zarar vermezler ve kısa sürede üretilebildikleri için portatif yapıya sahiptirler.

Prefabrik evlerin kullanıcılarına sağlamış olduğu birçok avantaj vardır. Örneğin, prefabrik evler standart planlar dahilinde yapıldığı için zaman bakımından büyük tasarruf sağlarlar. Fabrika üretimi sonucu elde edilen modüler parçalar de monte olarak üretilir ve bu de monte parçaların montajı kısa sürede yapılabilir. Hazır olarak üretildikleri için ekstra iş gücüne gerek duyulmaz; usta, tesisat, müteahhit, boyacı gibi üretim şahıslarına gerek kalmadığı için ekonomiktir. Öte yandan prefabrik evler, arsalar üzerinde taşınabilir özellikte olduğu için bir araziden başka bir araziye rahatlıkla taşınabilir.

Prefabrik evlerin ortalama ömürleri 40-50 yıldır. Piyasa bazında değere sahiptir ve değer kaybetme oranı çok düşük olduğu için rahatlıkla satılabilir, kiralanabilir. Prefabrik evler kurulduktan sonra tekrar monte edilebilme özelliğine sahip olduğu ve yıpranma payları düşük olduğu için bakım-yenileme masrafları da düşüktür. Sadece konut olarak değil aynı zamanda işyeri, ofis, şantiye, WC, soyunma odası, umumi mekân yapıları, imalathane, depo, spor salonu, tesis gibi birçok amaca yönelik prefabrikler evler üretilebilir. Prefabrik evlerin tasarımları, üretim öncesinde değişikliğe ve ilavelere açıktır.

Hazır evler bir katlı ya da iki katlı (dublex) olarak üretilebilmektedir. Tek aileler için ufak, kalabalık aileler için geniş evler bulmak mümkündür. Aynı zamanda tasarım konusunda da geniş bir yelpazeye sahip olan prefabrik evlerin dış görünümü modern ve estetiktir. Bulunduğu bölgeye ve çevreye uyum sağlar, genel mimari görünümüne uyumludur. Dış cephe giydirmesinden iç duvarların rengine, kapılardan pencerelere, prizlerden tavan aydınlatmalarına kadar tüm ayrıntılar opsiyonel olarak, istenirse kişiye özel yapılabilmektedir.

Prefabrik Evlerin Avantajları

-İnşaat süreleri kısadır ve yapımları mevsime bağlı değildir.

-Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlarlar.

-Tüm maliyeti sözleşme sırasında belirlenir ve sabitlenir.

-Kurulduktan sonra başka bir araziye rahatlıkla taşınabilir.

-10 ila 45 günlük kısa teslimat süresiyle satış ve kira getirisi olarak avantaj sağlar.

-Nakliye giderleri düşüktür.

-Subasman yani zemin betonu dışında betona ihtiyaç duymaz.

-Her iklim koşulunda güvenle kullanılabilir.

-Bakım ihtiyacı ve maliyeti oldukça azdır.

-Yenileme ve değişiklik ihtiyaçları rahatlıkla karşılanabilir.

-Bina değeri ömür boyu yüksektir.

-Modüler sistemde üretilir.

-Tüm imalatlar projede belirlenen miktarda ve mekanik montajla uygulanabilir.

-Kişiye özel tasarımlar ya da engellilere özel tasarımlar yapılabilmektedir.

-Malzemelerin fire ve zayiatı azdır.

-Tüm projelerin yalıtım özellikleri bölgesel ve iklimsel verilere göre tasarlandığından binaya yapılan ilk harcama kısa sürede amorti edebilir.

-Toplam bina ağırlığının az olması nedeniyle temel maliyeti azdır.

-Prefabrik ev piyasası değerlidir ve değer kaybetmez. Rahatça satış ve kiralama imkânı bulunur.

-Tüm parçalar birbiriyle uyumludur. Bu sayede montajında en ufak bir sapma veya aksaklık olmaz.

-Beton temelli binaya oranla daha çok kullanım alanı sunar.

-Montajı yapıldıktan sonra içine hemen yerleşilebilir.

-Prefabrik yapılar çevrede gürültü, görüntü, kimyasal kirliliğe yol açmazlar.

 

Prefabrik Ev Yapım Aşamaları

-Zemine U Profil Montajı

-Prefabrik Yapının Zemine Sabitlenmesi

-Duvar Panelleri Montajı

-Pencere Kasaları Montajı

-Pencere Montajı

-Çatı Baş Makasları

-Çatı Makasları

-Çatı Makasları Montajı

-Elektrik Tesisatı Çekilmesi

-Veranda Yapımı

-Aşık Montajı

-Dere ve İnişlerin Montajı

-Çatı Kaplaması

 

Prefabrik Ev Yapmak İçin Gerekli İzinler

Prefabrik yapılar İmar Kanunu’nun 20. Maddesinde yer alan hükümler uyarınca imar planına, yönetmelik hükümlerine, ruhsat ve eklerine uygun olarak inşa edilebilir. Diğer yapılar gibi prefabrik evler de yapım aşamasında ve öncesinde gerekli izinlere ve işlemlere tabii tutulmaktadır. Arsanın bulunduğu belediyeden gerekli imar izinlerinin alınması, ruhsatlar, altyapı sorunlarının çözümü, arsanın ev yapımına uygunluğu gibi farklı aşamaları vardır.

Prefabrik ev yapmadan önce yapı ruhsatına sahip olunması zorunludur. Yapı ruhsatı almak için belediyelere ya da il özel idaresinin imar birimine dilekçe ile müracaat edilmelidir. Müracaat edilirken tapu, mimari proje, statik proje, elektrik ve tesisat projeleri, resim ve hesapları, röperli veya ebatlı krokinin eklenmesi gerekmektedir.

Prefabrik evlerin plan ve mevzuata uygun olup olmadığının, taşıyıcı sisteminin ve elemanlarının yapının bulunduğu alan dikkate alınarak kurallar çerçevesinde konumlandığının, elektrik, mekanik ve çevre tesisatlarının bilimsel ve teknik kuralların gereklerini karşıladığının, prefabrik evin hem projesine hem montajına uygun imal edilip edilemediğinin idarece kontrol edilmesi gerekmektedir.


Prefabrik Ev İçin Gerekli Belgeler

-İmar durumuna ilişkin belge

-Prefabrik ev yapılacak arsanın tapusu

-Harita plan örneği

-Prefabrik evin yapılacağı arsa hisseli ise diğer hisse sahiplerinden alınacak muvafakatname

-Prefabrik evin projesi (Yapılacak olan eve ait bilgilerin bulunduğu proje)

-Yapıya ait diğer bilgiler (elektrik tesisatı, su tesisatı vb.)